این رد یاب یونی بر اساس یونهای ساطح شده از فلزات مخصوصا طلا و نقره کار می کند.
جهت و سمت و سویی حرکت یونها از جنوب به سمت شمال است.یون های ساطح شده با توجه به موقعیت محیطی تقریبا 2 متر از سطح زمین بلند شده و راهشان را به سمت شمال ادامه می دهند.مسافت طی شده از جنوب به شمال 15 کیلو متر است.بنا بر این میزان برد این رد یاب 15 کیلو متر است.

 

در حالت Bionic سیتم به تمام فلزات دفن شده چه قدیم و جدید حساسیت نشان می دهد.

 

در حالت IONIC سیستم به فلزاتی که فرکانس انها برای سیتم تعریف شده حساسیت نشان می دهد.

 

استفاده از این رد یاب نیازمند اموزش اصولی است.

 


 

 

برای دیدن تصویر اصلی در صفحه جدید کلیک کنید.
برای دیدن تصویر اصلی در صفحه جدید کلیک کنید.