ROVER C مانند سایر محصولات OKM انوملی سنجی دقیق است. که با استفاده از ان شما قادر به پیدا کردن انواع فلزات- گنجهای مدفون در خاک- تونل ها و قبر ها خواهید بود.منوی اصلی سیستم شامل:MAGNETOMETER; جهت پیدا کردن فلزات اهنی یا سنگهای حاوی اهن و وسیله ای جهت پاکسازی قبل از کاوش.GROUND SCAN ; برای اسکن زمین مورد نظر مورد استفاده قرار می گیرد. پارامتر های مانند تعداد اسکن ها در یک لاین- تعداد لاین ها یا دفعات حرکت به سمت چپ- روش اسکن-روش انتقال تصاویر به کامپیوتر  یا ذخیره اسکن ها قابل تنظیم است.DISCRIMINATION; سیستم تفکیک دستگاه که فلزات را به 2 دسته تقسیم می کند.

1: فلزات آهنی

2: فلزات غیر آهنی

این روش زمانی فعال می شود که اپراتور از SUPER SENSOR استفاده کند. 
برای دیدن تصویر اصلی در صفحه جدید کلیک کنید.

TRANSFER TO PC; روش انتقال اسکن های ذخیره  شده به کامپیوتر
 برای دیدن تصویر اصلی در صفحه جدید کلیک کنید.
حد اکثر عمق 18M
برای دیدن تصویر اصلی در صفحه جدید کلیک کنید.

SUPER SENSOR  =25M